Year : 2020


 • 1st

  PAREKH CHIRANSHI

  PAREKH CHIRANSHI

  BCA SEM : 5

  Marks : 498/600

 • 2nd

  NAKHUDA NUZZAT

  NAKHUDA NUZZAT

  BCA SEM : 05

  Marks : 485/600

 • 3rd

  CHANDARANA SHYAM

  CHANDARANA SHYAM

  BCA SEM : 05

  Marks : 482/600